Over Stichting Hartcentrum Twente

In 2004 is het Thoraxcentrum Twente van start gegaan. Sindsdien is de regio Twente en Oost-Achterhoek voorzien van de topklinische voorzieningen hartchirurgie en interventiecardiologie. De onderzoek- en behandelmogelijkheden voor hartpatiënten zijn hiermee aanmerkelijk vergroot. Hartpatiënten kunnen nu dicht bij huis op zorg van het allerhoogste niveau rekenen. Nauw verbonden aan het Thorax Centrum Twente is de Stichting Hartcentrum Twente, opgericht in december 2003.

Beleidsplan

Het doel van deze ideële stichting is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg, in de breedste zin des woords, door middel van het financieel ondersteunen van wetenschappelijke activiteiten en uitbreiding van opleidingen op het gebied van hart- en vaatziekten in de regio Twente en omgeving.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door financiële ondersteuning te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek, opleidingen, congressen, voordrachten en symposia. Tevens is het ontwikkelen en in stand houden van leerstoelen op specifieke onderdelen van de hart-vaatzorg aan bijvoorbeeld de Universiteit Twente (de functie van buitengewoon hoogleraar) één van de doelstellingen van de Stichting. Het kunnen doen van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de UT is namelijk een absolute voorwaarde voor het kunnen aantrekken van ambitieuze topspecialisten in de regio Twente en omgeving.

Het vermogen van de stichting wordt vooral gevormd door bijdragen van het regionale bedrijfsleven alsmede door schenkingen van particulieren. De beheerskosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor zijn werkzaamheden.

De stichting heeft een ANBI status  waardoor uw gift(en), onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar zijn.