Particulier doneren

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten. De Stichting Hartcentrum Twente is een goede doelen stichting en ondersteunt de realisatie van deze initiatieven. Met uw steun levert u een belangrijke bijdrage aan de topklinische zorg in Twente.

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL28RABO 0317247557 t.n.v. Stichting Hartcentrum Twente, Enschede.

Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het bestuur